D-kullen
inavelsgrad 3.1 %, beräknad på sex generationer

FINV-05 INTUCH DKUCH FINUCH NORDV-06 NUCH NV-05 SUCH SV-04
Karvakorvan Yabadabadoo HD-A

FINUCH
Kaffogo Daru HD-A

Kaffogó Cifra

Kaffog Eper

EECH FINUCH INTUCH SUCH
Karvakorvan Poutapilvi HD-A
FINUCH JWW-96 SUCH
Pasztortuz-Csillaga Sebaj HD-C
EECH FINUCH INTUCH
Karvakorvan Neitoperho HD-C
SUCH
Eifoszan Csafra Cherubim HD-A
FINUCH
Kaffogó Szürke HD-B
Kaffogó Cifra

Kit-Tric Harmat HD-B

SUCH DKUCH
Mariell De Marque
Ozie Little Lass HD-B
EUW-97 KBHJV-97 NORDUCH SUCH
Napos Ravasch HD-UA
Mariell De Marque Lea Heart-Breaker HD-UA