MH Puszta Ördöge Angyalbör 15 månader och 28 dagar gammal

1

2

3

4

5

1.a
Kontakt

Hälsning

Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt- skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt- helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balancerad.

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.

1.b
Kontakt

Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan. Neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren. Hoppar och gnäller.

1.c
Kontakt

Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren.

Accepterar. Är neutral

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2.a
Lek 1

Leklust.

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker- startar långsamt, men blir aktiv.

Leker aktivt. Startar snabbt.

Leker mycket aktivt. Startar mycket snabbt.

2.b
Lek 1

Gripande.

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger.

2.c
Lek 1

Dragkamp.

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter- drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3.a Förföljande

Startar ej.

Startar, men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

1 och 2. Startar med hög fart. Målinriktad- bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3.a Förföljande

Startar ej.

Startar, men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

1 och 2. Startar med hög fart. Målinriktad- bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3.b
Gripande.

Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

1 och 2. Griper direkt, behåller bytet i minst 3 sek.

3.b
Gripande.

Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

1 och 2. Griper direkt, behåller bytet i minst 3 sek.

4
Aktivitet.

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5.a
Avstånds-
lek

Intresse.

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad, vill iväg. Upprepade startförsök.

5.b
Avstånds-
lek

Hot/aggr.

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1 och 2 del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1 del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1 och 2 del.

5.c
Avstånds-
lek

Nyfikenhet.

Går ej fram till figuranten. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Går fram när figuranten ger sig tillkänna.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5.d
Avstånds-
lek

Leklust.

Visar inget intresse.

Leker ej, men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5.e
Avstånds-
lek

Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant tll fortsatt lek.

6.a
Överraskn.

Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6.b
Överraskn.

Hot/aggr.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6.c
Överraskn.

Nyfikenhet.

Går fram när föraren lägger ner overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen- lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6.d
Överraskn.

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, eller liten tempoförändring, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoförändring vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoförändring vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla, eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6.e
Överraskn.

Kvarstående intresse.

Inget intresse för overallen.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand.

Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.

7.a
Ljud-
känslighet

Rädsla.

Stannar. Kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7.b
Ljud-
känslighet

Nyfikenhet.

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7.c
Ljud-
känslighet

Kvarstående rädsla.

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, eller liten tempoförändring, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoförändring vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoförändring vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla, eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7.d
Ljud-
känslighet

kvarstående intresse.

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller flera passager.

8.a
Spöken

Hot/aggression.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8.b
Spöken

Kontroll.

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar/handlar mot mot båda spökena under hela momentet.

8.c
Spöken

Rädsla.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8.d
Spöken

Nyfikenhet.

Går fram när föraren har tagit av figurantens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figuranten/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

8.e
Spöken

Kontakt.

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt- helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figuranten bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9.a
Lek 2

Leklust.

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker- startar långsamt, men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9.b
Lek 2

Gripande.

Griper ej

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

10
Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktioner på skotten/Riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Berörd, rädd.

Alt. Vill lämna platsen, försöker fly

Alt. Föraren avstår skott.