MH-nyckel - G-kullen, 16 månader, 3 dagar gamla

1

2

3

4

5

1.a
Kontakt

Hälsning

Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt- skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt- helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Csessie, Leira, Ezther, Pyssla

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balancerad.

Golda, Figo

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.

1.b
Kontakt

Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.

Leira, Pyssla

Följer med hela sträckan. Neutral.Golda

Följer med villigt. Engagerar sig.Csessie, Ezther, Figo

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren. Hoppar och gnäller.

1.c
Kontakt

Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren.
Leira, Figo, Pyssla

Accepterar. Är neutral

Csessie, Ezther, Golda

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2.a
Lek 1

Leklust.

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leira

Leker- startar långsamt, men blir aktiv.

Csessie, Figo, Pyssla

Leker aktivt. Startar snabbt.

Ezther, Golda

Leker mycket aktivt. Startar mycket snabbt.

2.b
Lek 1

Gripande.

Griper ej.


Leira

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Csessie, Figo, Pyssla

Griper direkt med hela munnen.

Ezther, Golda

Griper direkt, hugger.

2.c
Lek 1

Dragkamp.

Biter ej.Leira

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Figo

Biter- drar emot, släpper, tar om.


Csessie, Pyssla

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Ezther, Golda

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3.a Förföljande

Startar ej.

Startar, men avbryter.

Csessie

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Leira, Ezther, Pyssla

Startar med hög fart. Målinriktad- bromsar in vid bytet.
Golda, Figo

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3.b
Gripande.

Nonchalerar bytet/springer ej fram.
Csessie, Leira

Griper ej, nosar på föremålet.

Figo, Pyssla

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Ezther, Golda

Griper direkt, behåller bytet i minst 3 sek.

4
Aktivitet.

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger.

Csessie

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Leira, Ezther, Golda, Figo

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.
Pyssla

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5.a
Avstånds-
lek

Intresse.

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Golda

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Csessie, Leira, Ezther, Figo, Pyssla

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad, vill iväg. Upprepade startförsök.

5.b
Avstånds-
lek

Hot/aggr.

Inga skall eller morrningar.


Leira, Figo, Pyssla

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.
Golda

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1 och 2 del.
Csessie

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1 del.
Ezther

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1 och 2 del.

5.c
Avstånds-
lek

Nyfikenhet.

Går ej fram till figuranten. Ointresserad.

Csessie, Leira, Ezther, Figo, Pyssla

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Går fram när figuranten ger sig tillkänna.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Golda

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5.d
Avstånds-
lek

Leklust.

Visar inget intresse.

Csessie, Leira, Ezther, Figo, Pyssla

Leker ej, men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Golda

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5.e
Avstånds-
lek

Samarbete

Visar inget intresse.

Csessie, Leira, Ezther, Figo, Pyssla

Blir aktiv men avbryter.

Golda

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant tll fortsatt lek.

6.a
Överraskn.

Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Ezther, Golda, Figo, Pyssla

Flyr mer än 5 meter.

Csessie, Leira

6.b
Överraskn.

Hot/aggr.

Visar inga hotbeteenden.


Csessie, Leira, Golda, Figo, Pyssla

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Ezther

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6.c
Överraskn.

Nyfikenhet.

Går fram när föraren lägger ner overallen/går inte fram.
Csessie

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen- lockar på hunden.
Leira, Ezther, Golda

Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Figo, Pyssla

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6.d
Överraskn.

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmamöver.


Ezther, Golda, Figo

Liten båge, eller liten tempoförändring, eller tittar bort vid någon av passagerna.
Pyssla

Båge eller tempoförändring vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoförändring vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Leira

Visar stort mått av rädsla, eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6.e
Överraskn.

Kvarstående intresse.

Inget intresse för overallen.

Leira, Ezther, Golda, Figo, Pyssla

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand.

Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.

7.a
Ljud-
känslighet

Rädsla.

Stannar. Kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Golda, Pyssla

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Ezther, Figo

Flyr högst 5 meter.Leira

Flyr mer än 5 meter.

7.b
Ljud-
känslighet

Nyfikenhet.

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Ezther, Figo

Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan.

Leira, Pyssla

Går fram till skramlet utan hjälp.

Golda

7.c
Ljud-
känslighet

Kvarstående rädsla.

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Leira, Ezther, Golda, Pyssla

Liten båge, eller liten tempoförändring, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Figo

Båge eller tempoförändring vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoförändring vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla, eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7.d
Ljud-
känslighet

kvarstående intresse.

Inget intresse för ljudkällan.

Leira, Ezther, Figo, Pyssla

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Golda

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller flera passager.

8.a
Spöken

Hot/aggression.

Visar inga hotbeteenden.

Leira

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Ezther, Golda, Figo, Pyssla

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8.b
Spöken

Kontroll.

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Kortare avbrott.

Leira, Figo, Pyssla

Kontrollerar/handlar mot mot båda spökena under hela momentet.
Ezther, Golda

8.c
Spöken

Rädsla.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Golda

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Figo

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Leira, Ezther, Pyssla

8.d
Spöken

Nyfikenhet.

Går fram när föraren har tagit av figurantens förklädnad.
Ezther

Går fram när föraren talar med figuranten/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Leira, Figo

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

Golda, Pyssla

8.e
Spöken

Kontakt.

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Ezther, Pyssla

Accepterar kontakt- helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figuranten bjuder.

Leira, Golda

Tar kontakt själv. Balanserad

Figo

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9.a
Lek 2

Leklust.

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leira

Leker- startar långsamt, men blir aktiv.

Ezther, Figo

Leker aktivt, startar snabbt.

Golda, Pyssla

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9.b
Lek 2

Gripande.

Griper ej

Leira

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Ezther, Figo

Griper direkt med hela munnen.

Golda, Pyssla

Griper direkt, hugger föremålet.

10
Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Ezther

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Leira, Golda, Figo, Pyssla

Avtagande reaktioner på skotten/Riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter
aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.